Termin 1    PU    Fråga 424

Vilket påstående rörande patientjournaler gäller?

Man får ta del av alla patientjournaler som krävs för att man ska kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt (gäller även studier). Man får inte läsa släktingars och vänners journaler (om man inte vårdar dem) och man får inte läsa sin egen journal (man får endast läsa den som finns tillgänglig på 1177 Vårdguiden). Tänk alltid på din tystnadsplikt!

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in