Termin 1    PU    Fråga 424

Vilket påstående rörande patientjournaler gäller?

Man får ta del av alla patientjournaler som krävs för att man ska kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt (gäller även studier). Man får inte läsa släktingars och vänners journaler (om man inte vårdar dem) och man får inte läsa sin egen journal (man får endast läsa den som finns tillgänglig på 1177 Vårdguiden). Tänk alltid på din tystnadsplikt!

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in