Termin 1    GNM    Fråga 416

Hexokinas och glukos-6-fosfatas har motsatta effekter i glykolys- respektive glukoneogenesvägarna. Vad avgör att man kan ha aktivitet hos båda enzymerna samtidigt?

Här säger facit "De två enzymerna finns i olika delar av cellen". Detta känns inte helt rätt eftersom båda driver reaktionen glukos-6-fosfat till glukos, eller tillbaka. Vilket sker i cytoplasman.
Men vad de kan syfta till är att glykoneogenesen inte sker i alla celler utan främst i hepatocyterna. Därför kan de båda pågå samtidigt i olika delar av kroppen.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in