Termin 1    GNM    Fråga 411

En man utvecklar en ärftlig optisk neuropati. Hans morbror lider av samma sjukdom. Han kommer inte kunna föra den vidare till sina framtida barn. Vilken typ av sjukdom har patienten drabbats av?

Mitokondriellt DNA är det enda DNA:t som en man aldrig kan överföra till sina barn. Mitokondrierna ärver man alltid från sin mor. Rätt svar är därför en mitokondriell sjukdom.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in