Termin 1    ERL    Fråga 407

Vilken biologisk funktion har SHBG?

SHBG står för Sex hormone-binding globulin och har som funktion att binda och transportera könshormonerna testosteron, dihydrotestosteron och östradiol.
Nivåerna av SHBG är som högst under barnaåren för båda könen och minskar vid puberteten. Rätt svar alltså minskar bioaktiviteten av testosteron.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in