Termin 1    Gen    Fråga 38

På vilket av nedanstående sätt kan P53 påverka cell-cykeln vid DNA-skada?

P53-gener är tumörsuppressorgener som kodar för fosfoprotein p53.
Här hade jag resonerat enligt följande, flera av alternativen föreslår att p53 binder in till cykliner eller kinas och därigenom utövar sin funktion men p53 inducerar transkription som leder till proteiner som i sin tur utöver den önskade funktionen, vilket är bl.a. att kontrollera celldelning och apoptos.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in