Termin 1    Gen    Fråga 37

Hur genereras 18S r-RNA?

Här försöker de göra frågan onödigt komplicerad. Det finns tre olika RNA-polymeras. I, II och III. II känner vi till för att den gör (främst) (pre-)mRNA. De andra två gör t.ex. rRNA (ribosomalt RNA) som frågan säger. Så bara genom att vet det kan man fastställa att "Genom klyvning av ett RNA-pol I genererat RNA" är rätt.

RNA-polymeras. I, II och III:

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in