Termin 1    GNM    Fråga 32

Vilket hormon är viktigast för att stimulera saltsyrasekretion i magsäcken?

Ghrelin är hungerhormon, Peptid YY är aptithämmande, Sekretin stimulerar bikarbonat och inhiberar saltsyrasekretion. Cholecystokinin(CCK) stimulerar nedbrytning av fett och proteiner i duodenum. Kvar finns bara Gastrin som också är rätt svar. Gastrin utsöndras av G-celler och stimulerar både saltsyrasekretion och pepsinogen.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in