Termin 1    GNM    Fråga 30

I en vattenlösning interagerar följande typer av molekyler kraftig med varandra (dvs det krävs mycket energi för att sära på molekylerna). Ett alternativ är korrekt.

"Endast kovalenta bindningar kan hålla ihop molekyler i en vattenlösning" ser vi direkt är fel för att olja löser sig inte i vatten. Vatten är en polär molekyl och särar därför gärna på andra polära molekyler. Därför borde vi söka en opolär molekyl här. Rätt svar är Opolära med opolära molekyler därför att vattnet är mer attraherat av sig själv än av opolära molekyler.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in