Termin 1    GNM    Fråga 29

Vitamin B6 behövs för nedbrytning av (ett alternativ är korrekt)?

Här kan man resonera som så att kolesterol bryts ned i flera steg, pyruvat är slutprodukt i glykolysen, glykogen i glykogenesen och palmitinsyra utgångsprodukten av fettsyrasyntesen. Serin är en av de 20 aminosyrorna i kroppen (icke-essentiell) och sticker därför ut i detta fallet. Rätt svar Serin.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in