K1    GNM    Fråga 274

En 30-årig kvinna börjar följa en extremt låg-kolhydrat och hög-fetthalt diet. Vilken av följande komponenter eller nedbrytningsmetaboliter av hennes kost kan användas för att hjälpa henne att upprätthålla glukoskoncentrationen i serum?

Här gäller det att veta vad som kan gå in i glukoneogenesen och inte, Laktat är en av dem, Glycerol är en annan. Rätt svar Glycerol

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 214 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in