Termin 1    GNM    Fråga 274

En 30-årig kvinna börjar följa en diet med extremt lite kolhydrater och mycket fett. Vilken av följande komponenter eller nedbrytningsmetaboliter av hennes kost kan användas för att hjälpa henne att upprätthålla glukoskoncentrationen i serum?

Här gäller det att veta vad som kan gå in i glukoneogenesen och inte och vad som är en nedbrytningsprodukt av fettsyror. Glycerol uppfyller båda dessa kriterier och är den komponent från fett som kroppen använder för att skapa glukos.

Omvandling av glycerol till glukos

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in