Termin 1    GNM    Fråga 271

Vilket av följande är alltid involverat i biologiska oxidations-reduktions reaktioner?

Oxidation = Elektroner avges av ett ämne som blir mer positivt.
Reduktion = Elektroner tas upp av ett ämne blir mer negativt

Därför blir det mest rimliga svaret "Överföring av elektron(er)". Övriga alternativ går det finna undantag på. T.ex. bildas det inte alltid vatten vid biologiska oxidations-reduktions reaktioner.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in