Termin 1    ERL    Fråga 27

Varför slutar människan att växa på längden och vilket hormon är avgörande för att längdtillväxten avslutas? Vilket påstående är korrekt?

Här behöver man bara komma ihåg att östrogen krävs för att växten ska stanna av. Följaktligen, har man mycket testosteron och lite östrogen blir man väldigt långt. Östradiol är ett viktigt östrogen, rätt svar är sålunda: Östradiol ökar och stimulerar ER-alfa-receptorn som ger progamerad celldöd i tillväxtplattans stamcellslager

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in