K1    ERL    Fråga 27

Varför slutar människan att växa på längden och vilket hormon är avgörande för att längdtillväxten avslutas? Vilket påstående är korrekt?

Här behöver man bara komma ihåg att östrogen krävs för att växten ska stanna av. Följaktligen, har man mycket testosteron och lite östrogen blir man väldigt långt. Östradiol är ett viktigt östrogen, rätt svar är sålunda: Östradiol ökar och stimulerar ER-alfa-receptorn som ger progamerad celldöd i tillväxtplattans stamcellslager

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: