K1    GNM    Fråga 268

En 20-årig man har fastat under de senaste 24 timmarna. Vilket av följande enzymer är speciellt verksamt i denna man som en följd av hans fasta?

Glukos-6-fosfatas är ett enzym som hydrolyserar glukos-6-fosfat till glukos. Detta utgör det sista steget i glukoneogenesen, vilket leder till ökad mängd glukos, vilket behövs vid fasta. Rätt svar Glukos 6-fosfatas

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: