K1    Gen    Fråga 267

Histonproteiner är inte bara ett strukturelement för DNA-molekylen utan även funktionellt inblandad i regleringen av genuttryck. Vilken konsekvens får en acteylering av N-terminala delen av histon H3?

Acetylering tillgängliggör DNA-molekylen vilket ökar transkriptionen och metylering gör tvärt om. Rätt svar "Ökar transkriptionen av målgener".

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: