K1    Gen    Fråga 264

En 20 årig man som diagnosticeras med anemi visar sig ha en abnorm form av β-globingenen som är 172 aminosyror lång, istället för de 141 som återfinns hos det normala proteinet (”vildtypen”). Vilken av följande punktmutationer är trolig för att förklara den abnormaliteten?

Om en punktmutation leder till att ett längre protein än vad som var tänkt skapas så har troligen ett stoppkodon byts ut. UAA, UGA och UAG betyder alla stopp. Om vi kikar alternativen så innehåller två av dem ett stopp på vänstersidan: UAA -> UAG samt UAA -> CAA. Den första, UAA -> UAG, leder dock till stopp igen och är en sk. "silent mutation". Därför måste "UAA -> CAA" vara rätt.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 214 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in