Termin 1    ERL    Fråga 260

Vilka hormoner produceras i huvudsak av de luteiniserade granulosacellerna i corpus luteum?

Här kan man tänka såhär: corpus luteum betyder gulkropp på latin. Ett annat namn för progesteron är gulkroppshormon (och utsöndras precis som det låter från gulkroppen). Därför kan vi stryka alla alternativ som inte innehåller progesteron. Kvar blir:
* Progesteron och testosteron
* Östradiol och progesteron
Östradiol är ett östrogen och tillverkas av. bl.a gulkroppen. Rätt svar är därför östradiol och progesteron.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in