Termin 1    Gen    Fråga 26

Reaktion 1 har ΔG° på -12,3 kJ / mol och reaktion 2 har en ΔG° av 23,4 kJ / mol. Vilket uttalande är SANT om dessa två reaktioner?

Här försöker de lura en att ΔG° = ΔG, och i så fall är "Reaktion 2 kan inte ske" rätt svar. Men de är olika saker. ΔG = 0 vid jämvikt medan ΔG° inte behöver vara det.

En reaktions hastighet och dess avgivna energi hänger inte nödvändigtvis ihop. Trä som brinner avger t.ex. mycket energi men går ganska långsamt.

Det enda logiska här är därför "Det är omöjligt att veta vilken reaktion som sker snabbare med denna information."

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in