Termin 1    Gen    Fråga 26

Reaktion 1 har ΔG° på -12,3 kJ / mol och reaktion 2 har en ΔG° av 23,4 kJ / mol. Vilket uttalande är SANT om dessa två reaktioner?

Här försöker de lura en att ΔG° = ΔG, och isåfall är "Reaktion 2 kan inte ske" rätt svar. Men de är olika saker. ΔG = 0 vid jämvikt medan ΔG° inte behöver vara det.

En reaktions hastighet och dess avgivna energi hänger inte nödvändigtvis ihop. Trä som brinner avger t.ex. mycket energi men går ganska långsamt.

Det enda logiska här är därför "Det är omöjligt att veta vilken reaktion som sker snabbare med denna information."

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in