Termin 1    ERL    Fråga 257

Vad är sambandet mellan ökad utsöndring av prolaktin från hypofysen och underproduktion av sköldkörtelhormon från thyroidea?

Frisättning av THR leder till ökad frisättning TSH och Prolaktin. Rätt svar är alltså "Ökad bildning av TRH (thyrotropin releasing hormone) från hypothalamus leder till ökad frisättning av TSH (thyroid stimulating hormone) och prolaktin från hypofysen."

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in