Termin 1    Gen    Fråga 25

Varför är den hydrofoba miljö som finns i den aktiva ytan hos ett enzym viktig? Ett alternativ är rätt.

Vi ser direkt att "För att öka aktiveringsenergin" är fel för att ett enzym sänker aktiveringsenergin.
Vad ett enzym gör är att bilda icke-kovalenta bindningar med substratet som gör att substratet kan delas eller slås ihop med något annat för att bilda produkter och egentligen är det bara alternativet som talar om detta som hänger ihop.

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in