Termin 1    GNM    Fråga 21

Ureacykeln äger rum i två olika, avskilda delar av cellen. Vilken annan reaktionsväg äger också rum i två olika cell-rum?

Här kan man snabbt konstatera att glykolysen sker i cytoplasman och är därför inte rätt svar. Beta-oxidationen sker i mitokondriens matrix och är därför också fel.
Känner man dock till glukoneogenesen så vet man att den sker i både cytoplasman (glykolysdelen baklänges enkelt förklarat) och i mitokondriens matrix.


(Blå pilar är glukoneogenesen och svarta glykolysen)

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in