Termin 1    GNM    Fråga 21

Ureacykeln äger rum i två olika, avskilda delar av cellen. Vilken annan reaktionsväg äger också rum i två olika cell-rum?

Här kan man snabbt konstatera att glykolysen sker i cytoplasman och är därför inte rätt svar. Beta-oxidationen sker i mitokondriens matrix och är därför också fel.
Känner man dock till glukoneogenesen så vet man att den sker i både cytoplasman (glykolysdelen baklänges enkelt förklarat) och i mitokondriens matrix.


(Blå pilar är glukoneogenesen och svarta glykolysen)

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in