K1    GNM    Fråga 20

Vilken förening fungerar som en länk mellan citronsyrasyracykeln och ureacykeln?

Alla fyra föreningar ingår i citronsyracykeln och bara ett svar är rätt, därför kan frågan omformuleras till "Vilken förening ingår i ureacykeln?"
När argininsuccinat klyvs i ureacykeln bildas L-arginin samt fumarat. Rätt svar alltså Fumarat.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 214 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in