Termin 1    Gen    Fråga 193

Vilken av följande metaboliter ackumuleras sannolikt i en patient som diagnostiserats med tiaminbrist?

Pyruvatdehydrogenas är ett enzym som inleder citronsyracykeln genom att omvandla pyruvat till acetyl-CoA, för att göra detta behövs tiamin (Vitamin B1), således ackumuleras pyruvat vid tiaminbrist.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in