Termin 1    Gen    Fråga 193

Vilken av följande metaboliter ackumuleras sannolikt i en patient som diagnostiserats med tiaminbrist?

Pyruvatdehydrogenas är ett enzym som omvandlar pyruvat till acetyl-CoA. Pyruvatdehydrogenas behöver tiamin (Vitamin B1) som kofaktor. Pyruvat omvandlas sedan till laktat, vilket medför att laktat kan ansamlas vid tiaminbrist.

Pyruvatmetabolismen

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in