Termin 1    GNM    Fråga 190

Specifika inhibitorer (så kallade frikopplare) kan användas för att skilja elektrontransporten från den oxidativa fosforyleringen i mitokondrier. Vilken metabol effekt har tillsats av en frikopplare till respiratoriska mitokondrier?

Här är rätt svar "ATP-bildningen upphör men förbrukning av syre fortsätter" vilket sker när vätejonerna släpps igenom membranet utan att bilda ATP så att lägesenergin endast blir värme.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in