Termin 1    GNM    Fråga 190

Specifika inhibitorer (så kallade frikopplare) kan användas för att skilja elektrontransporten från den oxidativa fosforyleringen i mitokondrier. Vilken metabol effekt har tillsats av en frikopplare till respiratoriska mitokondrier?

Här är rätt svar "ATP-bildningen upphör men förbrukning av syre fortsätter" vilket sker när vätejonerna släpps igenom membranet utan att bilda ATP så att lägesenergin endast blir värme.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in