K1    GNM    Fråga 185

Vilka är de kolhydrater som tas upp och absorberas i blodet efter att du har ätit en tårtbit vars primära beståndsdelar är mjöl, mjölk och vanligt socker?

Samtliga är monosackarider som vi kan ta upp och bryta ner för att utvinna energi ur. Rätt svar är alltså "Glukos, galaktos och fruktos"

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: