K1    VF    Fråga 184

Välj rubrik till följande text från abstract: “A randomized clinical trial study was performed in two groups of full-term G6PD deficient jaundiced neonates (clofibrate treated group, n = 21; control group, n = 19). Infants in the clofibrate group received a single oral dose of 100 mg/kg clofibrate, whereas control group received nothing. Both groups were treated with phototherapy. Serum total and direct bilirubin levels were measured at the onset of treatments, 16, 24 and 48 hours later.”

Här ser vi hur det beskriver hur studien utfördes. Det är alltså tal om en metod.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in