K1    VF    Fråga 183

Välj rubrik till följande text från abstract: “No side effects were observed on serial examinations during hospitalization, or on the 1st and 7th days after discharge. The results show that clofibrate induces a faster decline in serum total bilirubin level, a shorter duration of phototherapy, and hospitalization with no side effects in full-term G6PD deficient neonates with jaundice.”

Konklusion = slutsats, vilket också är rätt svar vilket man ser genom att läsa texten och ställa den mot alternativen.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 214 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in