Termin 1    ERL    Fråga 179

Embryologiskt bildas det en sträng av celler som har stor inverkan på att neuralplattan utvecklas så att hjärna och ryggmärg kan bildas. Vad kallas denna sträng?

Hen som skrev alternativen till denna hade dålig fantasi, "Villi", på riktigt? Villi finns i tunntarmen.
Rätt svar är Notokorden

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in