Termin 1    Gen    Fråga 176

Vad binder steroidhormoner till i första hand för att aktivera målcellen?

Vad de frågar här är egentligen om steroidhormoner kan ta sig igenom cellmembranet eller inte. Hormoner som inte kan det binder till receptorer på cellmembranet medan de som kan det ofta går in till kärnan istället. Eftersom steroider är fettlösliga kan de diffundera genom cellmembranet till cellens inre. Rätt svar: till kärnreceptorer.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in