Termin 1    GNM    Fråga 16

Pankreatiskt lipas omvandlar triacylglyceroler till?

Siffran i början av produkten säger vilken av glycerolens tre kolatomer som har en fettsyra. 2,3 säger alltså att kol-1 är tom men kol-2 och 3 har en fettsyra kvar.

Vilket svar är då rätt? Om vi kikar på hur glycerol ser ut:Nu ser vi att 1-monoacylglycerol och 3-monoacylglycerol är samma sak, och eftersom frågan sa (ett alternativ är rätt) kan vi utesluta båda.
2,3-diacylglycerol + fettsyra skulle betyda att pankreatiskt lipas bara kan klippa från 1-kolet men ej ifrån det identiska 3-kolet vilket ej hänger ihop.
Därför är det enda logiska alternativet 2-monoacylglycerol + 2 fettsyror, eftersom det mittersta kolet kräver ett annat utseende, eller aktiv yta, på sitt enzym än de andra två.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in