Termin 1    Gen    Fråga 112

Vad är en proteasom? Ett alternativ är korrekt.

Proteasomer bryter ned proteiner. Men vilket alternativ är rätt?
"Ett proteolytiskt komplex av proteiner som degraderar alla cellulära proteiner" Den bryter ju bevisligen inte ner alla proteiner för då hade den brutit ned sig själv.

"Ett enzymkomplex som krävs för addition av ubiquitin till proteiner som skall degraderas" nej ubiquitin ska på för att kunna brytas ned i Proteasomen.

"Ett komplex av proteolytiska proteiner, bl a ATPaser och andra enzymer som degraderar proteiner" detta låter fullt rimligt.

"Ett komplex som består av en central kärna och en reglerande partikel" Nej. Som sagt, nedbrytning av proteiner.

"Ett komplex av proteiner som finns i cellens lysosomer" Nej. De är skilda organeller.

Rätt svar alltså "Ett komplex av proteolytiska proteiner, bl a ATPaser och andra enzymer som degraderar proteiner"

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in