Termin 1    Gen    Fråga 111

Om ett nyligen upptäckt protein innehåller en så kallad ”leucine zipper” domän, vad skulle en tänkbar funktion för ett sådant protein kunna vara? Ett alternativ är korrekt.

"Klyvning av mRNA i cellkärnan" kan strykas direkt då det är snRNPs som gör detta.
"Post translationell modifiering av nyligen syntetiserade proteiner" detta görs av chaperoner.
"Enzymatisk aktivitet" känns inte alls rätt.
"Reglering av poly(A) svansen hos mRNA molekyler" här tycker jag man borde hört "leucine zipper" ifall den hörde hit.

Kvar blir alltså "Bindning till specifika DNA sekvenser" som också är rätt svar:

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in