Termin 1    Gen    Fråga 109

Vilken substans syntetiseras mängdmässigt mest av i de celler som har stor andel slätt ER (smooth ER)?

Här hade jag kört uteslutningsmetoden. Toxiner är gift. Därför åker den bort. Proteiner görs av ribosomerna. Enzymer är proteiner så den går med bort. Lipider utgör släta ER och känns därför rimligt. Nukleinsyror är en del av DNA och RNA och känns därför inte heller helt rätt. Rätt svar Lipider.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in