Termin 1    GNM    Fråga 107

Vad omvandlas nästan allt syre (O2) man förbrukar vid cellandning till? Ett alternativ är korrekt.

Här kan man direkt förkasta Acetyl-CoA och "Inget av svaren är korrekt" då det tvivelsutan måste vara någondera koldioxid eller vatten vilka båda bildas i cellandningen.
Vilken är då rätt? Sanningen är antagligen att mer koldioxid bildas än vatten men syret som krävs för att bilda koldioxid i citronsyracykeln kommer från vatten och INTE från syrgasen vi andas in. Nu minns vi ett av de sista steget i elektrontransportkedjan där vätejonerna (H+) som fångas upp av syrgas och bildar vatten. Detta är vad de menar och rätt svar är sålunda vatten. Men må inte kasst ifall du gissade på koldioxid. Jag la minst 10 min på denna på tentan innan jag efter många om och men beslutade mig för att gissa på vatten framför koldioxid men sedan ångrade mig på bussen hem och mådde dåligt (helt i onödan som du nu förstår)

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in