Termin 1    GNM    Fråga 106

Citronsyracykeln är reglerad på ett sätt som liknar glykolysens reglering. Vilken molekyl är en allosterisk aktivator av båda dessa vägar?

Oftast inhiberas en process av höga nivåer av dess slutgiltiga produkt och aktiveras vid brist på denna. Slutprodukten av cellandningen är ATP och när det råder brist på denna finns massa ADP och AMP i omlopp (ADP och AMP kan ses som förbrukat ATP). Dessa säger till både glykolysen och citronsyracykeln att sätta igång för att bilda mer ATP. Rätt svar är alltså ADP, som allostert aktiverar båda vägarna.

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in