Termin 1    GNM    Fråga 104

Vilket enzym krävs för att glykogen ska omvandlas till glukos-1-fosfat?

Denna är enklare än man tror. Glykogen är lagrat glykos och innehåller inget fosfat. Första steget i glykogenolysen är när glukos-1-fosfat bildas. Vi ska alltså klippa upp glykogen och slänga på en fosfatgrupp. Nu behöver man veta två saker;
* Enzym som slutar på -fosfatas tar bort en fostfatgrupp och
* Enzym som slutar på fosforylas sätter på en fosfatgrupp.
Rätt svar är alltså Fosforylas, och enzymet heter Glykogenfosforylas.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in