K1    GNM    Fråga 101

Vilket uttalande är FELAKTIGT angående gallsalter?

Enklaste frågan på hela K1-omtentan VT18. Gallsalter syntetiseras i levern och lagras bara i gallblåsan. Felaktigt angående gallsalter är alltså "De syntetiseras i gallblåsan". Gallblåsan går helt att plocka bort med enda effekten att man får svårare att bryta ned fet mat. Bl.a. Avicii gjorde detta.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 214 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in