Vad vill du öva på?

Öva inför tentan på läkarprogrammet - Med facit och utförliga förklaringar

Här har vi samlat hundratals riktiga och egenformulerade frågor från tidigare tentor, basgruppsfall och föreläsningar samt skrivit förklaringar till dessa. Allt är samlat i olika quizar du finner ovan. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!Quizarna innehåller frågor från alla läkarprogrammets teman

Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Alla frågor
Dagens fråga

Vilken av följande läkemedel/läkemedelsgrupper används inte som antidepressiva läkemedel?

Laxantia = Laxermedel eller laxativ, ett läkemedel som syftar till att orsaka tarmtömning och hör sålunda ej hit.
TCA = Tricykliska antidepressiva: Ökar 5-HT och NA. Påverkar även ett antal andra kanaler.
SSRI = Serotoninåterupptagshämmare
SNRI = Serotonin och noradrenalin återupptaghämmare
MAO-A-hämmare = Hämmar MAO, Monoaminoxidas, som annars bryter ned monoaminer som dopamin, serotonin och noradrenalin.

528 782 rätt besvarade frågor - 5 110 användare
I samarbete med Medicinska Föreningen i Linköping Medicinska Föreningen i Linköping
Logga in