Vad vill du öva på?

Öva inför tentan på läkarprogrammet - Med facit och utförliga förklaringar

Här har vi samlat hundratals riktiga och egenformulerade frågor från tidigare tentor, basgruppsfall och föreläsningar från LiU samt skrivit förklaringar till dessa. Allt är samlat i olika quizar du finner ovan. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!Quizarna innehåller frågor från alla läkarprogrammets teman

Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Alla frågor
Dagens fråga

Du använder en chapmanplatta för att artbestämma en bakterie, vad är speciellt med en chapmanplatta?

En chapmanplatta innehåller en hög koncentration av NaCl (salt) som hämmar tillväxt av de flesta bakterier, dock ej stafylokocker.

1 199 020 rätt besvarade frågor - 9 420 användare
I samarbete med Medicinska Föreningen i Linköping Medicinska Föreningen i Linköping
Logga in