Vad vill du öva på?

Öva inför tentan på läkarprogrammet - Med facit och utförliga förklaringar

Här har vi samlat hundratals riktiga och egenformulerade frågor från tidigare tentor, basgruppsfall och föreläsningar från LiU samt skrivit förklaringar till dessa. Allt är samlat i olika quizar du finner ovan. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!Quizarna innehåller frågor från alla läkarprogrammets teman

Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Alla frågor
Dagens fråga

Vad krävs för att en nysyntetiserad polypeptidkedja ska hamna i Endoplasmatiskt reticulum? Ett alternativ är korrekt.

Ubiquitinylerad är detsamma som markerad för nedbrytning vilket uppenbart är fel. Vart en polypeptidkedja ska bestäms av en signalsekvens. Det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen. Vanligtvis består den av 15-60 aminosyror nära N-terminalen på proteinet. Saknar ett protein en signalsekvens ska den vara kvar i cytoplasman. Svaret är alltså "Att polypeptidkedjan har en signalsekvens".

769 504 rätt besvarade frågor - 5 392 användare
I samarbete med Medicinska Föreningen i Linköping Medicinska Föreningen i Linköping
Logga in