Vad vill du öva på?

Öva inför tentan på läkarprogrammet - Med facit och utförliga förklaringar

Här har vi samlat hundratals riktiga och egenformulerade frågor från tidigare tentor, basgruppsfall och föreläsningar från LiU samt skrivit förklaringar till dessa. Allt är samlat i olika quizar du finner ovan. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!Quizarna innehåller frågor från alla läkarprogrammets teman

Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Alla frågor
Dagens fråga

Brachyterapi kan användas vid behandling av bl.a. prostatacancer. Vad är brachyterapi?

Brachyterapi är lokal strålbehandling där strålkällan förs in i målorganet via kateter alternativt frön ”. Terapin ger hög dos i tumören, låg dos i omkringliggande friska vävnader.

1 149 218 rätt besvarade frågor - 8 681 användare
I samarbete med Medicinska Föreningen i Linköping Medicinska Föreningen i Linköping
Logga in