Vad vill du öva på?

Öva inför tentan på läkarprogrammet - Med facit och utförliga förklaringar

Här har vi samlat hundratals riktiga och egenformulerade frågor från tidigare tentor, basgruppsfall och föreläsningar från LiU samt skrivit förklaringar till dessa. Allt är samlat i olika quizar du finner ovan. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!Quizarna innehåller frågor från alla läkarprogrammets teman

Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Alla frågor
Dagens fråga

Vilka två av dessa hormoner har störst betydelse för IGF-I:s bildning och effekt för att långa rörben skall växa under barndomen?

Alla alternativ med östradiol kan styrkas direkt då östrogener ej är betydande kopplade till långa rörbens tillväxt. Testosteron utsöndras av gonaderna först vid puberteten och därför finns bara "Insulin och GH" kvar vilket också är rätt.

1 201 961 rätt besvarade frågor - 9 450 användare
I samarbete med Medicinska Föreningen i Linköping Medicinska Föreningen i Linköping
Logga in